סוונסי מחלקת נוער - תרגול בעיטות לשער
בעיטות וסיומת לשער במספר מצבים