תרגול הנעת כדור עם שימוש בשחקני אמצע
שיפור מיומנות הנעת כדור עם דגש על שינוי כיוון ותנועה לקבלת כדור